Oprava historického vozu Ztr

Předmětem zakázky byla kompletní oprava vozové skříně historického nákladního vozu typu Ztr z konce 40. let minulého století. Vůz měl nekompletní a shnilou výdřevu vč. dřevěné podlahy, která se propadala. Střecha byla bez krytiny a zatékalo jí dovnitř. Kovová konstrukce byla místy zkorodovaná, zdeformovaná a nekompletní. 

Po odstrojení výdřevy byla skříň očištěna od rzi a starých nánosů barvy. Potřebná místa kovové konstrukce byla opravena, stejně jako stupačky. Mezitím bylo dodáno řezivo o rozměrech odpovídajících výrobní dokumentaci. Po ošetření dřeva proti škůdcům a první vrstvě nátěru se výdřeva zkompletovala, byly vyrobeny nové okenice a zrenovováno původní kování. Střecha byla na přání zákazníka pokryta novými pozinkovanými plechy. V rámci opravy byl očištěn a zkontrolován pojezd vozu a zprovozněno průběžné potrubí brzdy. Na závěr byl vůz opatřen dobovými popisy odpovídající provoznímu období ČSD 50. let.

Protože se jedná o normálněrozchodný vůz, použili jsme pro manipulaci po našem nádraží úzkorozchodné podvalníky.

nálezový stav
nálezový stav
detail střechy
detail střechy
kompletace nové výdřevy
kompletace nové výdřevy
lakování
lakování
dokončený vůz na podvalnících
dokončený vůz na podvalnících
dokončený vůz na podvalnících
dokončený vůz na podvalnících